Referencie

Unilever

Dove, Flora, Hellmanns, Knorr, Perla, Rexona,
Saga, Lipton, Signal, Zendium

Mecom

Hostesková podpora predaja.

 

SHP Harmanec

 

Slovenské pramene a žriedla

Hostesingová kampaň zameraná na podporu značky Budiš, Zlatá Studňa, Šofocola, MooGoo a taktiež prezentácia noviniek v rámci značiek. MooGoo eventy, MooGoo tím.

 

Partner in Pet Food SK, s.r.o.

Externý obchodný tím.

ST. NICOLAUS - trade, a. s.

 

HYZA a.s.

 

Rajo

Hostesková podpora predaja, sampling.

 

Tatrachema

Monitoring COOP predajní, externý obchodný tím.

 

Fackelmann

 

Swiss Coffee, s.r.o.

Prezentácia spoločnosti hosteskami, event.

M. BER. spol. s r.o.

Klember

AÇAIMANIA Europe s. r. o.

 

Ryba Žilina, spol. s r.o.

 

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Aké kritériá musí podľa vás spĺňať ideálny merchandising a aká je jeho úloha a potenciál na mieste predaja?

Tento efektívny nástroj komunikácie v mieste predaja nie je dnes len súhrnom základných činností, ktoré by mali viesť k zvyšovaniu príťažlivosti ponúkaného tovaru či jeho viditeľnosti, ale je už koordináciou všetkých plánovaných aktivít zadávateľa v konkrétnom predajnom kanáli. Je to strategický nástroj pre rast predaja i pri výbere marketingových aktivít použitých v konkrétnom formáte a je veľkou konkurenčnou výhodou. Z nášho pohľadu sú kritéria ideálneho merchandisingu veľmi jednoduché a to 5-hviezdičková starostlivosť o sortiment zadávateľa.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014