Referencie

Unilever

Dove, Flora, Hellmanns, Knorr, Perla, Rexona,
Saga, Lipton, Signal, Zendium

Mecom

Hostesková podpora predaja.

 

SHP Harmanec

 

Slovenské pramene a žriedla

Hostesingová kampaň zameraná na podporu značky Budiš, Zlatá Studňa, Šofocola, MooGoo a taktiež prezentácia noviniek v rámci značiek. MooGoo eventy, MooGoo tím.

 

Partner in Pet Food SK, s.r.o.

Externý obchodný tím.

ST. NICOLAUS - trade, a. s.

 

HYZA a.s.

 

Rajo

Hostesková podpora predaja, sampling.

 

Tatrachema

Monitoring COOP predajní, externý obchodný tím.

 

Fackelmann

 

Swiss Coffee, s.r.o.

Prezentácia spoločnosti hosteskami, event.

M. BER. spol. s r.o.

Klember

AÇAIMANIA Europe s. r. o.

 

Ryba Žilina, spol. s r.o.

 

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Ako vnímate postavenie, úlohu a vývoj kompetencií OZ na modernom a tradičnom trhu?

V porovnaní s prácou obchodného zástupcu v roku 1995, kedy hlavným cieľom bola realizácia objednávky a v prípade, že objednávka bola odsúhlasená, podpísaná vedúcou predajne, bol tento cieľ pokladaný za splnený, je práca terajšieho obchodného zástupcu značne odlišná. Dnes, ked je väčšina objednávkových systémov na modernom trhu, riadená centrálne sa úloha obchodného zástupcu zmenila práve na nástroj zberu dát a rýchlosť a kvalitu odovzdania dát klientovi. Pri definovaní práce OZ na tradičnom trhu sa taktiež stretávame so systémom generovania objednávok, aj v tomto prípade je práca OZ opäť nenahraditeľná pre nastavenie správneho množstva tovaru pre danú filiálku a dodržiavanie distribúcie povinného sortimentu a dôležitá spätná vázba klientovi. Rozdiel v porovnaní s prácou na modernom trhu je komunikácia OZ na úrovni jednotlivých veľkoobchodov alebo regionálnych SD (spotrebných družstiev).

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014