Referencie | Ryba Žilina, spol. s r.o.

Ryba Žilina, spol. s r.o.

 

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Ako vnímate, pri Brand Activation, pozíciu agentúry a jej pridanú hodnotu pre klienta?

Pre klienta agentúra, ktorá dokáže na základe stručného „briefu“ pripraviť celú aktiváciu brandu, vizualizáciu POS, promo miesta, promo tímu, zvolenú aktiváciu úspešne prezentovať na centrálach reťazcov, zrealizovať presne podľa návrhov, termínov sprievodných aktivít (napr. letákov) a stanovených cieľov predaja a v konečnej fáze prehľadne vyhodnotiť, je pravou rukou, v niektorých prípadoch oboma rukami.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014