Služby

Merchandising

Tento efektívny nástroj komunikácie v mieste predaja je súhrn činností, ktoré:

 • zvyšujú príťažlivosť ponúkaného tovaru,
 • zvyšujú dostupnosť výrobkov zákazníkom, jeho viditeľnosť a miesto, kde sa predáva,
 • zviditeľňujú prednosti výrobkov,
 • zahŕňajú celkovú prezentáciu tovaru v predajni,
 • podčiarkujú atmosféru v predajni.

Práve merchandising je cesta, ako využiť efektívne všetky nástroje marketingového mixu a ešte aj popri tom, upevniť vzťahy s odberateľmi, či už zahraničnými alebo domácimi reťazcami.

Zabezpečujeme:

 • merchandising servis na dohodnutých filiálkach / optimalizácia frekvencie návštev, znalosť prostredia,
 • vyloženie tovaru, kontrola záruk, čistoty, umiestnenie cenovky (na základe plánogramov, merchandising a CM štandardov, dohodnuté druhotné vystavenia),
 • kontrolu OOS / SMS reporting / kontrolu listingu / SMS reporting,
 • realizáciu doporučených objednávok,
 • vyjednávacie schopnosti pri umiestnení Vašich položiek na regále (shelf space),
 • jasné kompetencie supervisorov,
 • návrh, výroba a umiestenie POS materiálu (pravidelné, sezónne), reporting predajného miesta (fotodokumentácia),
 • komplexný tréningový program merchandising štandardov pre obchodné a marketingové oddelenia.

Sales Promotion

 • pokrytie celého územia SR kvalifikovanými promotérkami,
 • návrh a realizácia projektu (ochutnávky food, predstavenie non food),
 • prezentačné, motivačné, predajné ochutnávky,
 • príprava harmonogramu celého projektu,
 • výber a zaškolenie promotérov,
 • kontrola supervisormi v sieti predajní,
 • prenájom stánkov, branding stánkov,
 • návrh a výroba promo oblečenia (vlastná vizážistka),
 • výroba firemného loga, oblečenia,
 • výroba propagačných materiálov, darčekov pre spotrebiteľov,
 • rozvoz stánkov a materiálu, vzoriek, samplingov,
 • fotodokumentácia a vyhodnotenie ochutnávkovej kampane (dotazníky, fotografie, ankety),
 • fotodokumentácia a reporting do 24 hod. na web stránke od realizácie aktivity.

Eventy, festivaly, výstavy

 • príprava harmonogramu celého projektu,
 • samostatný tím pre eventy, festivaly, výstavy (vrátane HORECA tímu),
 • sampling Business centrá,
 • kompletná produkcia od návrhu, výroby, realizácie, vyhodnotenie podľa požiadaviek,
 • realizuje tím EventCity s.r.o.

Category Management

Ide o riadenie kategórie - skupiny výrobkov, ktoré patria k sebe (podľa vnímania zákazníkov, napr. mliečne výrobky, cukrovinky, kozmetika apod.). Je to hľadanie spôsobov zvýšenia efektivity kategórie, teda jej predaja, obratu, marže.

CM slúži ako vodítko pre optimálne umiestnenie jednotlivých výrobkov a ich usporiadanie tak, aby sa predalo viac tovaru. Je to dlhodobý a finančne náročný projekt a vyžaduje dobrú znalosť trhu, marketingovej teórie, svetových trendov vo svojom obore a schopnosť komunikovať s predstaviteľmi zahraničných reťazcov a tiež vnímanie atmosféry predajne, jej zákazníkov - konečných spotrebiteľov.

Monitoringy predaja

 • price monitoring (sledovanie ceny stanovených výrobkov v pravidelných intervaloch),
 • listing monitoring (sledovanie listingu i listingu konkurencie),
 • product monitoring (novinky na trhu),
 • monitoring podielu na regály,
 • monitoring / prieskum na MO priamo podľa zadania objednávateľa,
 • meranie kvality distribúcie (hodnotenie predajného miesta),
 • shopscore audit,
 • zber dát systémom LimiGo SFA.

Externý obchodný tím

 • profesionálny tím obchodných zástupcov, pokrytie celého územia SR (CBA, COOP, KAM),
 • profesionálny Key account team - tím manažérov pre kľúčových zákazníkov (špecifický projekt),
 • presne stanovené ciele pre obchodný tím (zvýšenie distribúcie, zvýšenie dostupnosti zadaných výrobkov, monitoring podľa požiadaviek, realizácia špeciálnych aktivít, individuálne dohody (druhotné vystavenia) na predajniach na podporu predaja,
 • rozvoj obchodného tímu - pravidelný tréning obchodného tímu (predajné zručnosti, vyjednávacie techniky, IT zručnosti),
 • obchodný tím pracuje s mobilným zariadením s OS Android, zariadením typu smartphone (merchandiser) a tablet (obchodný zástupca).

Logistika POS materiálov

 • distribúcia POS, POP materiálov vlastnými dodávkovými autami (celé územie SR),
 • distribučný sklad (západné SR, plánovaný druhý DC pre stredné a východné SR),
 • pokrytie celého územia SR do 48 hod od doručenia POS, POP do nášho DC,
 • uskladnenie POS materiálu v našich priestoroch,
 • realizácia požadovaného vystavenia a umiestnenia POS, POP v mieste predaja,
 • fotodokumentácia aktivity do 48 hod. na web stránke.

Reklamné služby

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti reklamy, strategické plánovanie a kreatívny servis.

 • grafický dizajn (logotypy, dizajn manuály, corporate identity),
 • copywriting (profesionálna práca s textami, tvorba, apretácia, gramatická a štylistická kontrola),
 • webdizajn & multimédiá,
 • printy (výročné správy, prospekty, katalógy, skladačky, časopisy, knihy, obaly, zakladače),
 • signmaking (svetelná a reliéfna reklama, banery, veľkoformátové plagáty, informačné systémy),
 • outdoorová reklama,
 • plánovanie a nákup médií,
 • event marketing (kongres, seminár, módna prehliadka, recepcia, raut, piknik, športová akcia),
 • reklamná fotografia (reportážna a dokumentárna fotografia, ateliérové a portrétové zábery),
 • reklamné predmety,
 • dizajn interiérov,
 • marketingové a komunikačné poradenstvo.

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.