Hľadáme hostesky

Dotazník pre hostesku

V prípade záujmu o pozíciu hostesky, vyplňte prosím úplne a pravdivo nasledujúci formulár. Hviezdičkou * označené položky sú povinné.

Obrázok musí byť bo formáte JPG, PNG alebo GIF, max. 8 Mpx, min. 300x300 px.
Deň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Čas od-do
Iné  (napr. prázdniny, ...)


Odoslaním formulára potvrdzujete, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a súhlasíte,
aby boli použité pre účely personálnej agendy.

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Čo podľa Vás podmieňuje kvalitu dát?

Pre nás je hlavným kritériom rýchlosť, prehľadnosť, flexibilita, spoľahlivosť kedy systém účelne vedie obchodného zástupcu alebo supervízora realizáciou zberu dát z filiálky, získavaním prehľadu o aktuálnej situácii na trhu, vrátane fotodokumentácie a naopak zozbierané informácie sú prehľadne spracované výstupom pre klienta.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014