M-credit SK

M-credit SK - sme agentúra zameraná na poskytovanie služieb v mieste predaja. Managament spoločnosti tvoria obchodníci s dlhoročnými skúsenosťami na Slovenskom trhu (FMCG) a jeho dokonalou znalosťou (domáce a zahraničné obchodné reťazce od ich vzniku).

Referencie
Posledný projekt
Zendium
Hyza Açaimania Lipton Ryba Žilina Event City