Referencie | Zendium

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Na základe skúseností – aké formy BTL aktivít priamo na mieste predaja považujete za najefektívnejšie z pohľadu priameho vplyvu na predaj?

Našou hlavnou činnosťou je práve realizácia BTL podpory predaja, formou promotion s hosteskami. Spojenie s našou materskou agentúrou, ktorá je špecialista pre merchandising, prinášame našim klientom pridanú hodnotu vo forme agentúry - špecialistu pre realizáciu BTL aktivít – hostess promotions, hardselling, eventy, samplingy, prezentácia v business centrách, instore promotions. Práve využitím promo tímov na priame oslovenie spotrebiteľa je podľa mňa jedným z najefektívnejších nástrojov na priame ovplyvnenie nákupného rozhodnutia spotrebiteľa v mieste predaja. Týmto spôsobom profesionálne odovzdať požadované informácie konečnému spotrebiteľovi, vo väčšine kategórii aj ochutnať alebo vysvetliť využitie v domácnosti, v kombinácii s inými marketingovými nástrojmi. Efektivita úspešnosti predaja v danej chvíli dosahuje vysoké %, ak nerátam predaj ovplyvnený letákovou cenou a nemenejj dôležité následné opakované nákupy.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014