Referencie | Unilever

Knorr

Hostesingová kampaň zameraná na podporu značky Knorr a taktiež prezentácia noviniek v rámci značky.

Dove

Hostesingová kampaň zameraná na podporu značky Dove a taktiež prezentácia noviniek v rámci značky.

Flora

 

Saga

 

Lipton

 

REXONA

Hostesingová kampaň zameraná na podporu značky Rexona a taktiež prezentácia noviniek v rámci značky.

Hellmanns

 

Perla

 

Signal

Hardselling promo.

Zendium

 

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Čo podľa Vás podmieňuje kvalitu dát?

Pre nás je hlavným kritériom rýchlosť, prehľadnosť, flexibilita, spoľahlivosť kedy systém účelne vedie obchodného zástupcu alebo supervízora realizáciou zberu dát z filiálky, získavaním prehľadu o aktuálnej situácii na trhu, vrátane fotodokumentácie a naopak zozbierané informácie sú prehľadne spracované výstupom pre klienta.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014