O nás

Spoločnosť M-credit SK založená v roku 2009 je agentúra zameraná na poskytovanie služieb v mieste predaja (merchandising, monitoring, realizácia ochutnávok, distribúcia POS a POP materiálov, Category management...).

Management spoločnosti tvoria obchodníci s dlhoročnými skúsenosťami na Slovenskom trhu (FMCG) a jeho dokonalou znalosťou (domáce i zahraničné reťazce od ich vzniku).

Naším cieľom je vniesť inovatívne a jednoduché riešenia vo všetkých oblastiach podpory predaja konečnému spotrebiteľovi.

Práve v najdôležitejšom a takmer rozhodujúcom článku a to v mieste predaja je náš profesionálny tím, ktorý dokáže zabezpečiť Vášmu výrobku správne miesto, správnu cenu, správne doby spotreby, čistotu, dohodnutý POS, POP materiál a informovať Vás o OOS (Out off Stock) Vašich výrobkov, prípadné zmeny v listingu resp. delist Vašich výrobkov bez upovedomenia Key account managera (bežná prax reťazcov).

Prečo práve M-credit SK? Pretože poznáme:

  • jednotlivé filiálky (od otvorenia prvej filiálky Carrefour Danubia BA),
  • správanie nákupcov na centrálach reťazcov,
  • správne miesto a správny čas,
  • problémy KAM,
  • spôsob spojiť „Váš office“ s konečným spotrebiteľom,
  • „napätie“ marketingového oddelenia a salesu,
  • výšku jednotlivých poplatkov.


M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu AA ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti
Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Aké kritériá musí podľa vás spĺňať ideálny merchandising a aká je jeho úloha a potenciál na mieste predaja?

Tento efektívny nástroj komunikácie v mieste predaja nie je dnes len súhrnom základných činností, ktoré by mali viesť k zvyšovaniu príťažlivosti ponúkaného tovaru či jeho viditeľnosti, ale je už koordináciou všetkých plánovaných aktivít zadávateľa v konkrétnom predajnom kanáli. Je to strategický nástroj pre rast predaja i pri výbere marketingových aktivít použitých v konkrétnom formáte a je veľkou konkurenčnou výhodou. Z nášho pohľadu sú kritéria ideálneho merchandisingu veľmi jednoduché a to 5-hviezdičková starostlivosť o sortiment zadávateľa.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014