O nás

Spoločnosť M-credit SK založená v roku 2009 je agentúra zameraná na poskytovanie služieb v mieste predaja (merchandising, monitoring, realizácia ochutnávok, distribúcia POS a POP materiálov, Category management...).

Management spoločnosti tvoria obchodníci s dlhoročnými skúsenosťami na Slovenskom trhu (FMCG) a jeho dokonalou znalosťou (domáce i zahraničné reťazce od ich vzniku).

Naším cieľom je vniesť inovatívne a jednoduché riešenia vo všetkých oblastiach podpory predaja konečnému spotrebiteľovi.

Práve v najdôležitejšom a takmer rozhodujúcom článku a to v mieste predaja je náš profesionálny tím, ktorý dokáže zabezpečiť Vášmu výrobku správne miesto, správnu cenu, správne doby spotreby, čistotu, dohodnutý POS, POP materiál a informovať Vás o OOS (Out off Stock) Vašich výrobkov, prípadné zmeny v listingu resp. delist Vašich výrobkov bez upovedomenia Key account managera (bežná prax reťazcov).

Prečo práve M-credit SK? Pretože poznáme:

  • jednotlivé filiálky (od otvorenia prvej filiálky Carrefour Danubia BA),
  • správanie nákupcov na centrálach reťazcov,
  • správne miesto a správny čas,
  • problémy KAM,
  • spôsob spojiť „Váš office“ s konečným spotrebiteľom,
  • „napätie“ marketingového oddelenia a salesu,
  • výšku jednotlivých poplatkov.


M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu AA ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti
Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Ako vnímate, pri Brand Activation, pozíciu agentúry a jej pridanú hodnotu pre klienta?

Pre klienta agentúra, ktorá dokáže na základe stručného „briefu“ pripraviť celú aktiváciu brandu, vizualizáciu POS, promo miesta, promo tímu, zvolenú aktiváciu úspešne prezentovať na centrálach reťazcov, zrealizovať presne podľa návrhov, termínov sprievodných aktivít (napr. letákov) a stanovených cieľov predaja a v konečnej fáze prehľadne vyhodnotiť, je pravou rukou, v niektorých prípadoch oboma rukami.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014