Referencie | Lipton

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Kde vidíte výhody a nevýhody outsourcingu OZ?

Výhodami outsourcingu OZ sú viaceré, predovšetkým nízke náklady, klient platí za návštevu, žiadne dodatočné náklady, ani náklady na administratívu a technické vybavenie. Nevzniká náklad na area sales managera, ktorý je súčasť služieb v cene za návštevu + vyššia „personálna“ flexibilita; + minimálna administratíva; + motivácia / výkon trvalo zaistený; + vyšší rozsah skúseností; + vysoká efektivita ( možnosť jasne stanoveného budgetu); +/- obmedzená disponibilita, ale v prípade „výhradného“ obchodného zástupcu táto nevýhoda nevzniká; - nižšie zameranie / koncentrácia na vlastnú produkciu (znalosť sortimentu, výroby, interného fungovania spoločnosti a pod...); - nie je plná kontrola zadávateľa pri riadení obchodného tímu.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014