Referencie | ST. NICOLAUS - trade, a. s.

Extra Fresh

Vodka

Soberano

Certifikát

M-credit SK patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA
Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti.

Sme partnerom úspešných

Naša full servisová agentúra zabez- pečí, aby bol Váš produkt vyložený, správne označený, označený POS-om, ktorý zhotovíme, dopravíme na miesto predaja a umiestníme na dohodnuté miesto.

Váš produkt profesionálne predve- dieme konečnému spotrebiteľovi a Vám pripravíme "spätnú väzbu" (informácie priamo z terénu, reakcie spotrebiteľov i situáciu v konkrétnom predajnom kanáli). Na zber dát, reporting a monitoring využívame systém LimiGo CRM - SFA - komplexný reporting.

Téma týždňa

Ako vidíte smerovanie trhu merchandisingu?

Odhadujem, že do budúcnosti, bez preháňania, bude úloha merchandisingu strategickou. V dôsledku vysokej aizácie systémov maloobchodu, kedy sa snaha o efektivitu kontroly zásob a logistiky, prenáša na aické sledovanie zásob a riadenie skladov na software. A práve tu je dôležité, aby opäť človek svojou úvahou zasiahol a odstránil chyby štatistiky softwaru, aby nevznikol začarovaný kruh, kedy software nepočíta s OOS, neodhadne senzitivitu spotrebiteľa na cenu, sezónne výkyvy, plánované ochutnávky alebo iné aktivity na podporu predaja, následne plánované aktivity nemôžu byť realizované a tým pádom nie je generovaný predaj a v konečnom dôsledku nie je navrhnutá objednávka. To sa následne prejaví ako výpadok tovaru – OOS, čo je neželané pre našich zákazníkov a samozrejme negatívne ovplyvní následnú obrátku tovaru a jeho možnosť zvyšovať svoju predajnú frekvenciu resp. odpredané množstvá.

Zdroj: Bc. Michaela Ročiaková, mesačník Stratégie, september 2014