M-credit SK - Administrácia

prihlásiť sa
Nápoveda pre prihlásenie

Vitajte v systéme SEASIDE CMS !

Pri prihlasovaní sa do Administračnej časti systému vložte nasledovné údaje:
  • prihlasovacie meno (login), ktoré vám pridelil superadministrátor systému,
  • prihlasovacie heslo (pri zadávaní sa nezobrazujú skutočné znaky hesla),
  • zvoľte jazyk komunikácie.
V prípade, že prihlásenie do systému nebolo úspešné, skontrolujte:
  • či heslo, ktoré zadávate, je správnym heslom pre prihlasovacie meno,
  • či nemáte zapnutý CAPS LOCK,
  • nastavenie prepínača klávesnice.

Chybové hlásenia, ktoré môžu byť zobrazené:

Zadané prihlasovacie meno alebo heslo nebolo správne.
Prihlasovacie meno alebo prihlasovacie heslo nesúhlasí. Skontrolujte nastavenie prepínača CAPS LOCK a prepínača jazyka klávesnice. Overte si, či zadávate správne užívateľské meno a či zadávané heslo prislúcha užívateľskému menu. Potom sa opäť pokúste prihlásiť do systému. V prípade, že sa vám opakovane nedarí prihlásiť sa do systému, kontaktujte vášho superadministrátora.

Pre bezpečné prihlásenie je nutné, aby váš prehliadač mal zapnutú podporu JavaScriptu.
Váš prehliadač nemá podporu JavaScriptu alebo má podporu JavaScriptu vypnutú. Z dôvodu vyššej bezpečnosti proces prihlásenia potrebuje pre svoju korektnú činnosť JavaScript pre prenos zakódovaného hesla cez Internet.

Zadané heslo nebolo správne prenesené cez Internet.
Zakódované prihlasovacie heslo nebolo korektne prenesené cez Internet. Jedná sa o systémovú chybu alebo o užívateľský zásah do činnosti aplikácie.

Počet neúspešných prihlásení za poslednú minútu presiahol povolený počet. Prihlásenie je dočasne zablokované.
Z dôvodu bezpečnosti je počet neúspešných prihlásení za jednu minútu limitovaný. V prípade, že tento počet prekročíte, bude prístup do systému dočasne zablokovaný. Počet neúspešných prihlásení za jednu minútu je limitovaný na 5.

Vaše užívateľské konto do administračnej časti bolo deaktivované.
Vaše užívateľské konto nie je aktívne. Superadministrátor vám zakázal vstup do systému. Vaše konto nie je zmazané, je možné ho superadministrátorom zaktívniť. V prípade, že nie je dôvod pre obmedzenie vášho prístupu do systému, kontaktujte superadministrátora pre opätovnú aktiváciu vášho konta.

  
Prihlásenie sa do systému


Seaside CMS, verzia 2.0.9   -  gen.: 0,01 s © Copyright Seaside 2006-2024